गुरुवार, 18 जून 2015

योग भगाथे रोग ला

योग भगाथे रोग ला, कहे हवे विद्वान ।
सिद्ध करे हे बात ला, दुनिया के विग्यान ।।
दुनिया के विग्यान, परख डारे हे ऐला ।
कहे संयुक्त राष्ट्र, योग कर छोड़ झमेला ।।
हमर देश के नाम, योग जग मा बगराथे ।
मान लौव सब बात, रोग ला योग भगाथे ।।