गुरुवार, 19 नवंबर 2015

हाइकू मोर देश के

जापानी विधा ।
हाइकू, तांका, चोका ।
देश मा छाये ।।

कोन हे इहां
छंद के पूछईया ।
कोन बताये ।

ये मोर देश
मोर अपने आय
घात सुहाये ।

देश के माटी
पुराना परिपाटी
आज नंदाये ।

नवा लहर
मचाये हे कहर
जुन्ना ला खाये ।

कोन देखे हे
मौसम बदले मा
आने धरती ।

कोनो पेेड मा
नवा पत्ती के आये
नवा जर हे ।

टुकना तोपे
कोन डोकरा राखे
काला ये भाते ।