मंगलवार, 12 अप्रैल 2016

जग ला मोहे, तोर जंवारा

जग ला मोहे, तोर जंवारा, लहर लहर लहराये ।
चारो कोती, आदि भवानी, तोरे ममता छाये ।

खातू माटी, कोने लावय, कोने लावय मरकी ।
कोने देवय, कपसा पोनी, कोने देवय चुरकी ।।
कइसे लागे, जोत जवारा, जब नवराते आये ।
जग ला मोहे, तोर जंवारा...

पाड़े लावय, खातू माटी, ओही लावय मरकी ।
कटिया देवय कपसा पोनी, कड़रा देवय चुरकी ।।
जगमग करथे जोत जंवारा, जब नवराते आये ।
जग ला मोहे, तोर जंवारा...

कोन जलावय जोत तुहारे, कोने हा जल डारे ।
कोने सेवा तोर बजावय, कोने मंतर भारे ।।
कोन आरती तोर उतारे, कोने जस ला गाये ।
जग ला मोहे, तोर जंवारा...

पंडित आये जोत जलाये, पण्ड़ा हा जल डारे ।
सेउक सेवा तोर बजावय, बइगा मंतर भारे ।।
भगत आरती तोर उतारे, दुनिया जस ला गाये ।
जग ला मोहे, तोर जंवारा...