शनिवार, 10 सितंबर 2016

भौजी

ये सुक्सा भाजी, खाहव काजी, पूछय भौजी, साग धरे  ।
ओ रांधत जेवन, खेवन-खेवन, डारत फोरन, मात करे ।।
ओखर तो रांधे, सबो ल बांधे, मया म फांदे, जोर मया ।
जब दाई खावय, हाँस बतावय, बहुत सुहावय, देत दया ।