गुरुवार, 6 अक्तूबर 2016

अंधियारी मेट दे

(गीतिका छंद)
ठान ले मन मा अपन तैं, जीतबे हर हाल मा ।
जोश भर के नाम लिख दे, काल के तैं गाल मा ।
नून बासी मा घुरे कस, दुख खुशी ला फेट दे ।
एक दीया बार के तै, अंधियारी मेट दे ।