मंगलवार, 21 फ़रवरी 2017

-ददरिया-हाथ धरे पर्स, पर्स म मोबाइल
चुपे चाप बोल ले, कर के स्माइल
मोर करेजा

मोर करेजा  उबुक-चुबुक तोला जोहे
तोला जोहे करेजा करे बर संगी
संगी मोर होइ जाबे ना

टाठ-टाठ जिंस पेंट, टाठे हे कुरता
तोर झूल-झूल रेंगना के आवत हे सुरता
मोर करेजा

मोर करेजा  उबुक-चुबुक तोला जोहे
तोला जोहे करेजा करे बर संगी
संगी मोर होइ जाबे ना
चढ़े स्कूटी, तै गली घूमे
नजर भेर देख, अपन हाथे चूमे
मोर करेजा

मोर करेजा  उबुक-चुबुक तोला जोहे
तोला जोहे करेजा करे बर संगी
संगी मोर होइ जाबे ना

कोहनी ले मेंहदी, अंगठा म छल्ला
गजब के सोहत हे, सब करे हल्ला
मोर करेजा

मोर करेजा  उबुक-चुबुक तोला जोहे
तोला जोहे करेजा करे बर संगी
संगी मोर होइ जाबे ना

एके गोड़ म पहिरे, रेशम के डोरी
सुटुर-सुटुर रेंगे, करके दिल ल चोरी
मोर करेजा

मोर करेजा  उबुक-चुबुक तोला जोहे
तोला जोहे करेजा करे बर संगी
संगी मोर होइ जाबे ना