शनिवार, 27 फ़रवरी 2016

दे दे मया

सुगती छंद

दे दे मया । कर झन दया
हमन तनके । रहब मनके

हवय सुन्ना । चिटिक गुन्ना
बिना तोरे  । घर हा मोरे

तोर हॅसना । मोर फॅसना
ना ना करे । जियरा जरे

कबतक रहिबे । दुख ल सहिबे
बिना मोरे  । मया घोरे

दिल मा बसे । अंतस धसे
साॅस मोरे  । हवय तोरे

बइठ डोली । ऐ कोयली
आव अॅगना । पहिर कॅंगना