मंगलवार, 22 मार्च 2016

कोन बड़े बात हे

1-
हरियर हरियर दिखथे दुनिया अपन चश्मा के रंग ले ।
लाली पीला घलो हवय बाबू देख तो दंग दंग ले ।
कर्तव्य हा शेष नाग कस बोहे हे ये धरती ला,
काबर अपन बोझा घालहे राखे आने के संग ले ।।


2-
मन के हारे ले, थिराय बर छांव चाही ।
मन ला कर पोठ, जीते बर दांव चाही ।।
बैरी कहू सुरूज बनय त, तैं हनुमान बन,
हर हालत मा अपन देश अउ गांव चाही ।।

3-
पथरा ले रस्सी टूटय कोन बड़े बात हे ।
पथरा मारय टोरय, येही ओखर जात हे ।।
रस्सी के आय जाय ले, पथरा मा निशान हे,
रस्सी बर एखर ले अउ कोन बड़े बात हे ।